POSTARAJTE SA O PODKLAD

Ako samostatne a dobre pripraviť podklad pod garáž a koterec.

Nižšie sú predstavené 4 rôzne spôsoby vytvorenia podkladu pre garáž a koterec. Upozornenie: Garáže nekotvíme do dlažobnej kocky, betónových tvárnic.
 


 
VÝLEVKA

Najlepším spôsobom je zhotovenie betónovej výlevky. Je to spoľahlivé a rýchle riešenie:

1. Rozostavíme dosky na rozmer obrysu našej garáže tak, aby bol tento rozmer z každej strany o 10 cm väčší.
2. Dosky zablokujeme zvnútra tak, aby sila vlievaného betónu nezničila konštrukciu.
3. Vlejeme betón do nášho pripraveného debnenia na garáž.
4. Počkáme 2 až 3 dni v závislosti od počasia, keď už betón stuhne, môžeme odstrániť dosky (demontáž debnenia).


 
ZÁKLADY

Ďalším možným riešením je urobenie základov:

1. Na zem nakreslíme líniu obrysu našej garáže.
2. Vykopeme žľab so šírkou 20 cm a hĺbkou 30 cm pozdĺž línie obrysu garáže.
3. Základy by mali po každej strane presahovať líniu obrysu o 10 cm.
4. Následne zalejeme náš žľab betónom.
5. Počkáme od 2 do 3 dní, kým betón stuhne.


 
BETÓNOVÉ TVÁRNICE

Tretím riešením je položenie betónových tvárnic:

1. Kladieme ich pozdĺž línie obrysu garáže. Minimálne 4, po jednej do každého rohu.
2. Pri veľkých konštrukciách odporúčame väčší počet tvárnic.
3. Dbajte, prosím, o to aby boli všetky tvárnice vyrovnané vo vodorovnej rovine.
4. Vnútro garáže možno vyplniť sypkým materiálom: stavebný odpad, štrk, a pod.

DLAŽOBNÁ KOCKA

Posledným riešením je postavenie garáže na dlažobných kockách:

Upozornenie: nekotvíme do dlažobnej kocky a dlažobných dosiek.
Je to jednoduché riešenie, napriek tomu Vám tento typ podložia neodporúčame.
Dlažobná kocka počas kotvenia praská.
Je však možné vytiahnuť kocku a urobiť napríklad betónové pätky, ku ktorým bude garáž ukotvená, alebo urobiť základy a následne vnútro vyložiť dlažobnou kockou.