AKO VYMERAŤ BRÁNU:

Ako samostatne vymerať otvor a objednať bránu

Najdôležitejšie pri meraní otvoru na bránu je:

1. Výška a šírka, t. j. takzvaná svetlá výška vjazdu.
2. Vzdialenosť medzi stropom a nadpražím (t. j. od hornej steny otvoru po strop).
3. Hĺbka prázdneho priestoru medzi stropom a nadpražím. Bez akýchkoľvek rúr a osvetľovacích lámp, ktoré by mohli sťažiť otváranie výklopnej brány.
4. Šírka medzi stenami z ľavej a pravej strany, a otvorom na bránu.

Nižšie uvedená schéma Vám uľahčí správne meranie:


LEGENDA:

Š - Šírka otvoru na bránu.
V - Výška, t. j. rozmer od podkladu po hornú stenu nadpražia.
H - Vzdialenosť medzi stropom a hornou stenou nadpražia.
G - Hĺbka prázdneho priestoru medzi stropom a nadpražím. Bez akýchkoľvek rúr a osvetľovacích lámp, ktoré by mohli sťažiť otváranie výklopnej brány.
SL - Šírka medzi stenou po ľavej strane a otvorom na bránu.
SP - Šírka medzi stenou po pravej strane a otvorom na bránu.