Radový prístrešok

má široké uplatnenie, môže slúžiť ako sklad na uchovávanie veľkorozmerných vecí.
Rozmer: 7m x 5,5m

Rozmery:
- šírka 7,00 m
- dĺžka 5,50 m 
- svetlá výška vjazdu 2,70 m
- celková výška spredu 2,88 m
- celková výška zozadu 2,60 m
- šírka brány 3 m


Materiálová špecifikácia:

Strecha - Použitý akrylový trapézový plech T-14 v hnedej farbe RAL 8019 spevnený dvomi priehradovými nosníkmi.
Steny - zhotovené z uholníkov ohýbaných za studena oplášťovaných akrylovým plechom T-14 v pieskovej farbe RAL 1002.
Brány - oplášťované akrylovým plechom v hnedej farbe RAL 8019.

Na objednávku zákazníka vyrobíme každý druh konštrukcie. Každý prvok môže byť v inej farbe, dostupné farby (kliknite!).

Celá konštrukcia je natretá hnedou základnou farbou, ktorá chráni pred koróziou.

Doplnková výbava (za príplatok):
- kovania
- sedlová strecha
- dodatočné malé dvere
- okenné otvory na mieru
- pozinkovaný plech
- možnosť zmeny rozmerov prístrešku: šírka, dĺžka, výška
- kotvenie k podkladu